Naturen taper

I går tapte WWF mot Staten. Høyesterett slår fast at ulvejakta der 31 ulver ble skutt i Østerdalen var lovlig. 


Så naturen tapte -  nok en gang. Det skjer over hele fjøla. Jeg synes det er sjeldent at domstolene går imot Staten, særlig når det gjelder miljøsaker. Det er lite betryggende. Særlig med tanke på hvilken tid vi faktisk lever i. Nok en svart dag for natur og dyreliv. Ulven i Norge kan gå en enda mørkere tid i møte. 

Det har definitivt blitt menneskeplaneten dette. Vi tar sjeldent hensyn til noe annet enn oss selv og oppfører oss faktisk som om naturen er vår egen private «hage». Ingenting er hellig lenger, ingenting har egenverdi - hvis det ikke har direkte nytte for mennesket. Det er oppskriften på ødeleggelse og ubalanse. Respekten for naturen som helhet er vel snart ikke eksisterende.


Naturen tapte. 

Og dette skjer altså nå, midt i en global naturkrise. Utviklingen går virkelig i feil retning. På torsdag kom den foreløpige rødlisten fra Artsdatabanken som viser at det er flere arter som kommer inn på lista enn det som går ut. Ulven er som kjent kritisk truet i Norge. Nå har vi altså på toppen av dette fått en rettslig avgjørelse som legitimerer forvaltning av en truet art på en måte som opprettholder faren for utryddelse. Det er en stor skam av Norge. Vi har en utvikling der naturen alltid taper mot andre interesser. 

Alt tyder på at vårt forhold til naturen er i ubalanse. Hendelser de siste årene viser med all tydelighet dette. Tørke, flommer, skogbranner, ekstremvær, det store tapet av biologisk mangfold og ikke minst en alvorlig pandemi. Forskerne har advart oss i mange år.


I dag er det Earth Hour. I dag slukker jeg lyset for planeten og tenner et lys for ulvene, de andre artene og naturen som er under hardt press. Vi må vise verdens ledere at vi står samlet mot klimaendringene og for en levende natur. Slukk lyset i kveld kl. 20.30 til 21.30 og bli med på den symbolske markeringen. Vi ønsker endringer og en sikker fremtid for våre barn og barnebarn. 


Hvis ingen gjør noe eller bryr seg, vil naturen fortsette å tape. Tape og tape til vi ikke har noe igjen. Da har vi ikke bare ødelagt for natur og dyreliv, men også oss selv. 


Stå vakt om naturen, slå angrepet ned.  Kommentarer

  1. Dette er ikke overraskende, høyesterett og staten er ett speilbilde på hva bredden av folket mener er akseptabelt, kanskje ikke ønskelig? men akseptabelt for flesteparten av det norske folk. Jeg tror innsatsen må konsentreres mot barn og unge, jo eldre folk blir, jo mere vanskelig har vi for å skifte kurs, vi må endre måten å leve på og Kreve mer, mer av ALT, endre oppfattelsen av hva som er ett lykkelig liv i balanse med Naturen nært innpå, men også i balanse med varer og tjenester som kommer fra andre land, i vesten er vi blitt Parasitter med kjøp av Billig arbeidskraft, billig mat, Billige Råstoffer, billige varer og tjenester, dette er det moderne menneskes moralske og etiske syn i dag på Slave lønninger, Slave Land, Norge er med i denne store slave utnyttelsen, vi tjener best på å holde U-land på ett økonomisk for oss ett " gunstig nivå ", ikke likeverdig økonomisk ! På denne måten holdes Priser på alle forbruksvarer og råstoff nede, som klær, Ferdig foredlet mat, Medisiner og Råstoffer som, Kopper, Gull, Aluminium osv for å kunstig fortsette Forbruk og Levestandard, med " Kollekt " i form av noen Drypp av U-hjelp, I forhold til Underprising av nevnte varer og råstoffer er U-hjelpen ikke Promiller av den Økonomiske fordelen Vesten har. Jo høyere forbruk, Jo Høyere Avtrykk setter vi etter oss og jo mere stiger etterspørselen etter mer av ALT !!! Detter er den store årsaken til at Naturen TAPER, de fleste ser ikke på seg selv som del av Naturen, viss du spør folk, så vil de fleste si, de bruker naturen av og til ! De er utenfor høyt hevet over Naturen, satt her av Gud til fri Forvaltning av Naturen Som råstoff for Menneskeheten, "religion er noe Dritt" Synes ALT Levende i Naturen utenom oss!!! Jeg tror vi må se og lage Byer mer i pakt med at vi Mennesker er Naturen på lik linje med Ulv og Bjørn og alt annet liv i naturen, I Mangfoldet som utgjør Naturen er mennesker Overrepresentert👍

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

TV-aksjon og navlebeskuende nordmenn

Utryddelsesnemda

Ulv, mannfolk som skyter ulv og media